Αν θέλεις να αγαπηθείς, αγάπησε.

Si vis amari,  ama. 

Gallery